+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00164), 010 34 17 00

հաշվում ենք
Հաստոցներ/ սարքավորումներ  

Ձեռքով ճկման գլանման հաստոց GZHCH

  • Լոտի համար 1369
  • Առաջարկներ 0 առաջարկ
  • Մեկնարկային գին 145,840 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 145,840 դրամ
  • Սկիզբը/Ավարտը: 08-10-2021 14:30 / 18-10-2021 14:30
  • Աճուրդ: 47
Նկարագրություն
Վարույթն իրականացնող Երևան քաղաքի պետական բյուջեի օգտին բռնագանձումների բաժին
Գտնվելու վայրը ք. Երևան

Ձեռքով ճկման / կորացման/ գլանման հաստոց GZHCH ֆիրմայի, YC 102OB մոդելի, նոր,1 հատ, չինական արտադրության։ 

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք բանկային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:

Բոլոր առաջարկները

Գնային առաջարկներ չկան

Սկիզբը: 08-10-2021 14:30

Ավարտը: 18-10-2021 14:30

Առաջարկի քայլը: 1,000 դրամ Մեկնարկային գնի նվազագույն հավելման չափ

Նախավճար: 7,292 դրամ Լոտի մեկնարկային գնի 5%

Ձեր մինիմալ առաջարկը: 146,840 դրամ Կատարվող գնային առաջարկի նվազագույն չափ

Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել կամ մուտք գործել համակարգ

scroll
+374 60 713438