+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00164), 010 34 17 00

հաշվում ենք
Հաստոցներ/ սարքավորումներ  

Օվերլոկ Jack E34

  • Լոտի համար 2529
  • Առաջարկներ 0 առաջարկ
  • Մեկնարկային գին 2,788,425 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 2,788,425 դրամ
  • Սկիզբը/Ավարտը: 08-10-2021 15:17 / 18-10-2021 15:17
  • Աճուրդ: 4
Նկարագրություն
Վարույթն իրականացնող Լոռու մարզային բաժին
Գտնվելու վայրը ք. Ալավերդի
Վիճակ Սարքին

Ապրանքային վիճակը՝ լավ, արտադրման տարեթիվը՝ 2020թ., քանակը՝ 30 հատ:

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք բանկային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:

Բոլոր առաջարկները

Գնային առաջարկներ չկան

Սկիզբը: 08-10-2021 15:17

Ավարտը: 18-10-2021 15:17

Առաջարկի քայլը: 50,000 դրամ Մեկնարկային գնի նվազագույն հավելման չափ

Նախավճար: 139,421 դրամ Լոտի մեկնարկային գնի 5%

Ձեր մինիմալ առաջարկը: 2,838,425 դրամ Կատարվող գնային առաջարկի նվազագույն չափ

Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել կամ մուտք գործել համակարգ

scroll
+374 60 713438