+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00164), 010 34 17 00

հաշվում ենք
Էլեկտրոտեխնիկա   Այլ  

SONY DVD

  • Լոտի համար 2837
  • Առաջարկներ 0 առաջարկ
  • Մեկնարկային գին 7,290 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 7,290 դրամ
  • Սկիզբը/Ավարտը: 07-10-2021 14:51 / 18-10-2021 14:51
  • Աճուրդ: 3
Նկարագրություն
Գտնվելու վայրը Շիրակի մարզ
Վարույթն իրականացնող Շիրակի մարզային բաժին
Վիճակ Սարքին

ունի չորս բարձրախոս, օգտագործված է, ապրանքային տեսքը հիմնականում պահպանված:

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք բանկային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:

Բոլոր առաջարկները

Գնային առաջարկներ չկան

Սկիզբը: 07-10-2021 14:51

Ավարտը: 18-10-2021 14:51

Առաջարկի քայլը: 500 դրամ Մեկնարկային գնի նվազագույն հավելման չափ

Նախավճար: 365 դրամ Լոտի մեկնարկային գնի 5%

Ձեր մինիմալ առաջարկը: 7,790 դրամ Կատարվող գնային առաջարկի նվազագույն չափ

Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել կամ մուտք գործել համակարգ

scroll
+374 60 713438