+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00164), 010 34 17 00

հաշվում ենք
Անշարժ գույք   Հողամասեր   Վարելահող  

Վարելահող, Նորատուս

  • Լոտի համար 4008
  • Առաջարկներ 0 առաջարկ
  • Մեկնարկային գին 1,008,450 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 1,008,450 դրամ
  • Սկիզբը/Ավարտը: 07-10-2021 12:45 / 18-10-2021 12:45
  • Աճուրդ: 3
Նկարագրություն
Վարույթն իրականացնող Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզային բաժին
Քաղաք/մարզ Գեղարքունիք
Համայնք Նորատուս
Հասցե Գեղարքունիքի մարզ, Նորատուս համայնք
Մակերես (քմ) 3870
Իրավունքի տեսակը Ընդհանուր բաժնային սեփականություն
Նպատակային նշանակությունը Գյուղատնտեսական
Գործառնական նշանակությունը կամ հողատեսքը Վարելահող
Սեփականության վկայականի N 27102014-05-0017
Կադաստրային ծածկագիրը 05-071-0303-0052

Մակերևույթը՝ մասամբ հարթ, մասամբ ռելիեֆային, հարակից տարածքներից մասամբ սահմանազատված է:

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդում հաղթող ճանաչված մասնակիցը կրում է անշարժ գույքի առուվաճառքի պայմանագիր կնքելու ժամանակ տվյալ անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք ներկայացնելու պարտականությունը: Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:

Բոլոր առաջարկները

Գնային առաջարկներ չկան

Սկիզբը: 07-10-2021 12:45

Ավարտը: 18-10-2021 12:45

Առաջարկի քայլը: 50,000 դրամ Մեկնարկային գնի նվազագույն հավելման չափ

Նախավճար: 50,423 դրամ Լոտի մեկնարկային գնի 5%

Ձեր մինիմալ առաջարկը: 1,058,450 դրամ Կատարվող գնային առաջարկի նվազագույն չափ

Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել կամ մուտք գործել համակարգ

scroll
+374 60 713438