+374 60 713438 (ներքին 00161, 00162, 00164), 010 34 17 00

հաշվում ենք
Հաստոցներ/ սարքավորումներ  

Գործող մեքենա ПВРК 8 ԵՎ 10 դասի

  • Լոտի համար 4819
  • Առաջարկներ 0 առաջարկ
  • Մեկնարկային գին 104,976 դրամ
  • Ընթացիկ առաջարկ 104,976 դրամ
  • Սկիզբը/Ավարտը: 18-11-2021 14:17 / 29-11-2021 14:17
  • Աճուրդ: 4
Նկարագրություն
Վարույթն իրականացնող Արարատի և Վայոց Ձորի մարզային բաժին
Գտնվելու վայրը Վայոց Ձորի մարզ, ք. Եղեգնաձոր
Վիճակ Սարքին

Օգտագործված, գտնվում է լավ աշխատանքային վիճակում: 

ՈւՇԱԴՐՈՒԹՅՈւՆ. Հարկային գործակալ հանդիսանալու դեպքում աճուրդում հաղթած մասնակիցը պարտավոր է աճուրդն անցկացնելու օրվանից երեք բանկային օրվա ընթացքում ծառայության դեպոզիտ հաշվին կամ դրամարկղ մուծել լոտի գնման գինը՝ հաշվանցելով նախավճարը և որպես հարկային գործակալ վճարած եկամտային հարկը՝ ծառայություն ներկայացնելով վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթ: Գույքը պահանջատիրոջը հանձնվում է վերջինիս կողմից կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը, ինչպես նաև հարկեր վճարելու պարտականություն առաջանալու դեպքում նաև դրա վճարումը հավաստող փաստաթուղթ ներկայացնելուց հետո:

Բոլոր առաջարկները

Գնային առաջարկներ չկան

Սկիզբը: 18-11-2021 14:17

Ավարտը: 29-11-2021 14:17

Առաջարկի քայլը: 1,000 դրամ Մեկնարկային գնի նվազագույն հավելման չափ

Նախավճար: 5,249 դրամ Լոտի մեկնարկային գնի 5%

Ձեր մինիմալ առաջարկը: 105,976 դրամ Կատարվող գնային առաջարկի նվազագույն չափ

Մասնակցելու համար անհրաժեշտ է գրանցվել կամ մուտք գործել համակարգ

scroll
+374 60 713438